CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Giới thiệu

Prebookmembership.com coi trọng sự riêng tư của mọi khách hàng truy cập Website của chúng tôi. Chính sách bảo mật này cung cấp vắn tắt thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ Hội viên đã đăng ký hoặc khách truy cập khác (“bạn”), và cho biết những gì chúng tôi sẽ làm và không làm. Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này không điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin của các công ty mà Prebookmembership.com không kiểm soát, cũng như các cá nhân không do HI-TEK, Inc., thuê làm việc hoặc do HI-TEK, Inc quản lý. Nếu bạn truy cập vào một trang web mà chúng tôi đề cập hoặc có liên kết tới, hãy đảm bảo rằng bạn phải xem kỹ chính sách bảo mật của các trang Web đó trước khi bạn cung cấp thông tin cho họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các trang liên kết bên ngoài.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cần bạn cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để tham gia hệ thống của chúng tôi. Bằng việc chấp nhận tham gia, bạn đã đồng ý cung cấp các thông tin cá nhân theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi có quyền không chấp nhận, từ chối bạn, không đồng ý cấp quyền hội viên hoặc cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, nếu bạn không chấp nhận cung cấp các thông tin cá nhân theo qui định của chúng tôi.
“Thông tin nhận dạng cá nhân” có nghĩa là thông tin được sử dụng để xác định bạn, chẳng hạn như:

 • tên bạn, công ty, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng của bạn
 • tên đăng nhập và mật khẩu Prebookmembership.com của bạn (nếu có)
 • thông tin thẻ tín dụng (nếu có)
 • bất kỳ thông tin về tài khoản tham chiếu bạn cung cấp cho chúng tôi
 • tên miền và địa chỉ IP máy tính của bạn, cho biết máy tính của bạn có kết nối Internet
 • dữ liệu phiên đăng nhập của bạn, để máy tính của chúng tôi có thể ‘giao tiếp’ với máy của bạn khi bạn đăng nhập

Nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, trực tiếp hoặc qua đại lý hoặc đối tác kinh doanh khác, chúng tôi sẽ:

 • có những biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin không bị mất, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy hoại;
  • không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, ngoại trừ:
  • khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã đặt mua, như (ví dụ) bằng cách cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ để phân phối các sản phẩm bạn đã đặt mua;
   • theo những cách khác được mô tả trong chính sách bảo mật này;
   • tổng hợp các thông tin khác mà không tiết lộ danh tính của bạn (ví dụ, biên soạn thống kê);
   • theo yêu cầu của luật pháp, ví dụ như trát đòi hầu tòa hoặc lệnh khám xét;
   • cung cấp cho kiểm toán độc lập sau khi đã đồng ý giữ bí mật thông tin;
   • chuyển cho đơn vị kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, mua lại, bán một phần hoặc toàn bộ tài sản của HI-TEK, Inc. Tổ chức này sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo quy định của chính sách bảo mật này, trừ khi (i) có lệnh của tòa án khác, ví dụ như quyết định của tòa án xử lý khi phá sản; hoặc (ii) gửi cho bạn thông báo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được điều chỉnh theo chính sách bảo mật của chính tổ chức này, cùng với cơ hội để bạn chọn không tham gia (điều này có thể khiến bạn không thể tiếp tục là hội viên của Prebookmembership.com);
   • khi cần thiết để thi hành Điều khoản Dịch vụ;
   • khi cần thiết để bảo vệ quyền, sự an toàn, hoặc tài sản của HI-TEK, người sử dụng, hoặc những người khác; điều này có thể bao gồm (ví dụ) trao đổi thông tin với các tổ chức khác để bảo vệ gian lận và/hoặc giảm rủi ro

  Các thông tin khác mà chúng tôi thu thập được

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin khác mà không thể dễ dàng thu thập để xác định bạn, chẳng hạn như (ví dụ) tên miền và địa chỉ IP của máy tính của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này, riêng lẻ hoặc tổng hợp, để quản lý kỹ thuật các trang web của chúng tôi; nghiên cứu và phát triển; quản trị khách hàng và tài khoản; và giúp chúng tôi tập trung nỗ lực tiếp thị của mình một cách chính xác hơn.

   

  Cookies

  Prebookmebership.com sử dụng “cookies” để lưu trữ dữ liệu cá nhân trên máy tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể liên kết thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn trong cookie với dữ liệu cá nhân về những cá nhân cụ thể được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn thiết lập trình duyệt Web của bạn (ví dụ như Internet Explorer hoặc Firefox) để cookie không được phép, bạn không thể sử dụng một số hoặc tất cả các tính năng của (các) trang web của chúng tôi.

   

  Các trang lưu trữ ngoài

  Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu của bạn trên máy chủ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ hosting của bên thứ ba mà chúng tôi đã ký hợp đồng.

   

  Trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn

  Để giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn, hãy chắc chắn:

  • Không chia sẻ tài khoản đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn với bất kỳ ai;
  • Thoát khỏi trang web Prebookmembership.com khi bạn kết thúc giao dịch;
  • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường để chống lại các “phần mềm độc hại” (virus, Trojan, bot, v.v …), ví dụ bằng cách cài đặt và cập nhật phần mềm chống vi rút thích hợp.

   

  Thông báo cho người dùng thuộc Liên minh châu Âu

  Hoạt động của HI-TEK chủ yếu được đặt tại Hoa Kỳ. Nếu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, thông tin sẽ được chuyển ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) sang Hoa Kỳ. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc lưu trữ và sử dụng nó như mô tả ở đây.

   

  Thông tin thu thập được từ trẻ em

  Bạn phải ít nhất trên 18 tuổi để sử dụng trang web và dịch vụ của HI-TEK. HI-TEK không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 18 tuổi.

   

  Thay đổi đối với chính sách bảo mật này

  Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp do các yêu cầu tuân thủ pháp luật hoặc thay đổi trong thực tiễn kinh doanh của chúng tôi. Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ email, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn, bằng email tới địa chỉ mà bạn đã đăng ký, về bất kỳ thay đổi quan trọng nào với cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào, hãy dành thời gian để đọc và tìm hiểu mọi điều khoản sử dụng dịch vụ, chính sách bảo mật và các qui định khác của chúng tôi qui định chi tiết tại Website này.
   

  Ngôn ngữ

  Ngôn ngữ sử dụng để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ các điều khoản sử dụng dịch vụ, chính sách bảo mật, các qui định khác được căn cứ theo bản Tiếng Anh. Các ngôn ngữ khác hiển thị tại Website này chỉ giúp người dùng nắm bắt thông tin thuận tiện hơn. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của phiên bản Tiếng Anh của các điều khoản và bản dịch thì phiên bản tiếng Anh sẽ có hiệu lực cao hơn.

   

  Những câu hỏi hoặc thắc mắc?

  Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc nhận xét về chính sách bảo mật này, vui lòng gửi email tới: info@HI-TEK.com

Văn phòng Hoa kỳ

PO Box 19040

San Diego, CA 92159

Tel: 1-858-571-8431

 

Văn phòng Sài Gòn

Số 9, Đường 29, Phước Kiển A,

P.Phước Kiển, Nhà Bè,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Văn phòng Hà nội

Số 47, Vạn Bảo, Ba Đình,

Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-243-734-3328