ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Prebookmembership.com là một trang web đăng ký tham gia hội viên du lịch. Hội viên tham gia phải chấp nhận các điều khoản, điều kiện và các quy định sử dụng tại Website này và các hệ thống Website cung cấp dịch vụ cho Hội viên.

Trang web Prebookmembership.com được điều hành bởi công ty HI-TEK, Inc.

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp và đưa ra bởi HI-TEK, Inc và các đối tác du lịch của HI-TEK, Inc trên toàn cầu.

Trang web Prebookmembership.com là tài sản của HI-TEK, Inc. Tất cả thương hiệu khác được sử dụng trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Văn phòng Hoa kỳ

PO Box 19040

San Diego, CA 92159

Tel: 1-858-571-8431

 

Văn phòng Sài Gòn

Số 9, Đường 29, Phước Kiển A,

P.Phước Kiển, Nhà Bè,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Văn phòng Hà nội

Số 47, Vạn Bảo, Ba Đình,

Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-243-734-3328